{{Message}}

Mes rūpinamės pacientais

Mūsų tikslas – sukurti sąlygas pacientams kuo ilgiau išlikti savarankiškiems visuomenėje.
„Mediq“ nori padėti žmonėms geriausiai išnaudoti savo gyvenimo potencialą.
Stengiames gerinti pacientų sveikatą, padėdami jiems geriau susidoroti su lėtinėmis ar ūminėmis ligomis.
Esame atsakingi už tiekiamų produktų saugumą.
Imamės šių kokybės ir saugos užtikrinimo priemonių:
• laikomės įstatymų ir taisyklių;
• taikome vidaus instrukcijas ir išorės sertifikavimo sistemas;
• atliekame tiekėjų vertinimą, siekdami užtikrinti kokybę ir išvengti prekių klastojimo

Gera darbo aplinka

„Mediq“ pagrindą sudaro mūsų darbuotojai, kurie kiekvieną dieną kuria ir tobulina ateitį.
Mes siekiame sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojai susidurtų su iššūkiais, leidžiančiais jiems tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas, ir pasiektų sėkmės.
Mūsų žmogiškųjų išteklių politikai yra svarbūs šie klausimai:
• žmonių įvairovė,
• darbuotojų samdymas ir išlaikymas,
• darbuotojų dalyvavimas procesuose,
• darbuotojų ugdymas,
• darbuotojų sveikata ir sauga

Poveikio aplinkai mažinimas

Logistika sudaro mūsų verslo šerdį.
Ieškome būdų prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.
Nors mūsų veikla turi palyginti nedidelį poveikį aplinkai, siekiame išnaudoti galimybes dar labiau sumažinti mūsų daromą poveikį aplinkai.
Mūsų perkamos prekės pristatomos „Mediq“ paketuose, kuriuos dažnai išpakuojame ir perpakuojame. Savo rinkodaros veikloje mes taip pat siekiame perdirbti perpakavimo metu susidarančias atliekas.

Didelė mūsų atliekų dalis, pvz., popierius ir kartonas, tinka perdirbimui.
Mūsų tikslas – padidinti atliekų, kurios yra tinkamos perdirbimui, dalį ir taip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.